Sơn bitum gốc dầu Primertec Ad

Primertec Ad (sản phẩm của hãng Pluvitec – Italia)  là sơn quét lót gốc dầu được dùng để thi công trên bề mặt sử dụng màng tự dính hoặc màng khò. Đặc biệt là phù hợp với công trình sử dụng màng tự dính. So với primer bitum thông thường thì sản phẩm này có độ đàn hồi cao và độ kết dính tuyệt vời lên bề mặt. 

Primertec Ad (sản phẩm của hãng Pluvitec – Italia)  là sơn quét lót gốc dầu được dùng để thi công trên bề mặt sử dụng màng tự dính hoặc màng khò. Đặc biệt là phù hợp với công trình sử dụng màng tự dính. So với primer bitum thông thường thì sản phẩm này có độ đàn hồi cao và độ kết dính tuyệt vời lên bề mặt. 
4956  ,  
Bookmark and Share