Sơn bitum gốc nước - Primer W

1. Mô tả sản phẩm

Primer gốc nước được sử dụng trong ngành xây dựng để ngăn bụi và giảm thiểu độ rỗng của bê- tông, cho phép sử dụng đèn khò một cách dễ dàng lên màng chống thấm bitum. Primer có đặc tính thấm và kết dính tốt. Là sản phẩm gốc nước, không mùi, không bắt lửa hay gây nguy hiểm.

2. Lĩnh vực sử dụng

Primer được khuyến khích sử dụng trên bề mặt bê-tông của cầu, tường bê-tông và được sử dụng như lớp màng bảo vệ đối với các công trình dân dụng hoặc công nghiệp trước khi khò màng chống dính bitum.

Primer W đặc biệt phù hợp chống thấm khu vực dân cư, đây là khu vực không khuyến khích sử dụng sản phẩm gốc dầu. Sản phẩm có độ thấm và gia cố xuất sắc khi được thi công trên bề mặt bê tông khô hoặc hơi ướt.

5152  ,  
Bookmark and Share